Beleid overheid elektrische auto’s

De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden. Omdat elektrisch rijden bijdraagt aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het voordeel van elektrisch rijden wordt nog groter. Als er in de komende jaren bovendien meer groene stroom beschikbaar komt.

Daarnaast is elektrisch rijden schoner en zuiniger.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat over elektrisch vervoer het streven dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. 

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord heeft als doel om klimaatverandering tegen te gaan.

In Nederland willen we 49% minder broeikasgassen (met name CO2) uitstoten in 2030 dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton CO2 minder dan met bestaand beleid al zou moeten worden gerealiseerd.

Sectortafels

De sectortafels zijn de platformen waar afspraken worden gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te beperken. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen nemen hieraan deel.

Mobiliteitstafel

Er zijn 5 sectortafels, waaronder de mobiliteitstafel. Deze tafel is verantwoordelijk voor een besparing van 7,3 megaton CO2. Elektrificering van het vervoer speelt een belangrijke rol in deze besparing.

Formule E-Team

Het Formule E-Team (FET) is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.

Koploper elektrisch vervoer

De partijen uit het FET willen samen met de Rijksoverheid Nederland profileren als koploper op het gebied van elektrisch vervoer. En zodoende kansen benutten voor groene groei en tegelijkertijd de CO2-uitstoot verminderen.

Het FET is door het Rijk enkele jaren geleden ingesteld om de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer te bevorderen, aan te sluiten bij ontwikkelingen in het buitenland en de overheid te adviseren voor het beleid.

Op dit moment heeft het FET een belangrijke rol bij de invulling van het mobiliteitsdeel van het klimaatakkoord.